Algemeen

De website van Bestpoint Productions B.V Best is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van statistieken het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Bestpoint Productions B.V Best streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan geen garantie worden geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.
Bezoekers van de website kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Bestpoint Productions B.V Best aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Bestpoint Productions B.V Best op de website gepubliceerde informatie.

Beschikbaarheid

Hoewel Bestpoint Productions B.V Best ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Neem contact op!

Vragen? Neem dan contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search