Envivice

uabb-device-desktop
Logoenvivice

EnviVice milieuadviesbureau voor luchtonderzoek

EnviVice is een milieuadviesbureau voor luchtonderzoek. Kenmerkend is de pragmatische en doelgerichte werkwijze, out-of-the box advisering en kwalitatieve uitvoering van luchtmetingen.

EnviVice maakt vóór uitvoering van de werkzaamheden een gedegen analyse van de vraagstelling. Welke luchtnormen zijn van toepassing? Onder welke bedrijfsomstandigheden moeten de (eventuele) metingen plaatsvinden? Luchtmetingen zijn kostbaar en een goede analyse vooraf bespaart kosten, tijd en onnodige herhalingsmetingen.

Soort Website
Klant Envivice
URL https://www.envivice.nl/